Фолклорен фестивал Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство

Кръгла маса Между видимото и невидимото. Нематериалното културно наследство и музеи““ 2- 3 декември 2016, Национален етнографски музей, София
30/11/2016
Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“
14/12/2016

Фолклорен фестивал Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство

България

Избран през 2016 г. за елемент от регистъра на добрите практики за опазване на културното наследство.

© 2013 от Министерство на културата на Република България

videoФолклорният фестивал в Копривщица, е мястото, където хиляди българи, от всички възрасти, както и цялатааспора се срещат през месец август, за да представят и споделят своите практики, свързани с нематериалното културно наследство, които включват многобройни елементи, от танци и разказвачи на истории, до игри и занаяти. Концепцията на фестивала е възникнала, когато преди години, местните музиканти усещат необходимостта да защитят  традициите си, застрашени от изчезване, поради фактори като урбанизация и комерсиализиране. Организирано от община Копривщица, събитието се осъществява със съдействието на Министерството на културата, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Институт за етнология и фолклористика с  Етнографски музей и Институт за изследване на изкуствата при Българската академия на науките и „Съюз на народните читалища“. То има за цел да повишава съзнанието за важността на опазването на живото културно наследство и да подпомага неговото присъствие в живота на хората,  да го документира, за да подсигури бъдеща приемственост и да стимулира предаването му на бъдещите поколения.

Участниците се излъчват чрез процедура за избор, организирана от българските административни области, в които са идентифицирани нови традиции, след което изпълненията се представят и документират от учени за създаване на архивен фонд, като този на  Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. От първия фестивал през 1965 г., са осъществени цели девет издания, като броят на участниците достига до 18,000 изпълнители през 2010 г.и продължава да  привлича посетители от цялата страна и чужбина. Много от участниците във фестивала се утвърждават като изпълнители и продължават своето развитие, като достигат до международна известност.

10454-crop