Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“

Фолклорен фестивал Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство
02/12/2016
Международен фотографски конкурс – Център за НКН Техеран, удължен срок за участие до 5 март 2017 г.
29/01/2017

Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“

 

На 3 декември в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките се проведе Кръгла маса на тема „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“. Събитието бе организирано от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и ИЕФЕМ-БАН в сътрудничество със Словенския етнографски музей. Участие взеха специалисти от различни институции в България, Словения, Хърватия, Румъния и Грузия. Фокус на изнесените доклади и дискусиите бяха възможностите на Музея да експонира нематериалното културно наследство, като особено внимание бе обърнато на ролята на музеите на открито за неговото опазване.  Участниците очертаха редица проблеми, които стоят пред музеите в тази област, като ревитализацията, стремежът към атрактивност за привличане на публика, създаването на нови традиции. Бяха споделени  и множество добри практики в областта на популяризирането на НКН в региона. Акцент бе поставен върху ролята на филмите като инструмент за документиране и представяне на НКН, както и отговорността на музеите за опазване на информацията и документацията за изчезващите елементи. Участниците оцениха важността на обсъжданите теми и предложиха дискусията да бъде продължена следващата година с кръгла маса, която ще се проведе в Словения и ще се фокусира върху проблемите на визуалната антропология и ревитализацията на елементи на НКН.