Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“

Фолклорен фестивал Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство
02/12/2016
Международен фотографски конкурс – Център за НКН Техеран, удължен срок за участие до 5 март 2017 г.
29/01/2017