Покана за участие в конкурс за публикации, видео и електронни архиви, свързани с нематериалното културно наследство. Краен срок за поддаване на предложения – 30 април 2017 г.

Черна гора – Семинар за устойчиво развитие на тема: „Подготовка на номинации“ в град Цетине,Черна Гора (7 – 11 Март 2017 г.)
21/02/2017
Копривщица получи официално сертификата за вписване сред културните наследства на ЮНЕСКО на церемония в Париж
24/02/2017

Електронен Музей за нематериално културно наследство, Португалия

Покана за участие в конкурс за публикации, видео и електронни архиви, свързани с нематериалното културно наследство

Краен срок за поддаване на предложения – 30 април 2017 г.

 

Мемориамедия /MEMORIAMEDIA (MI / IELT)/ представя своето академично онлайн списание, чиято мисия е да насърчава, популяризира и документира проекти, проучвания и архиви, обект на нематериалното културно наследство (НКН/ICH).

Автори от всички страни са поканени за участие, за да представят своите непубликувани проучвания, видео материали и онлайн изложби от всички области на нематериалното културно наследство: устни традиции, изпълнителски изкуства, социални обичаи, обреди и тържества, традиционни занаяти, знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената.

Електронното списание ще публикува избраните материали на английски и португалски. Мемориамедия /MEMORIAMEDIA/ би могла да финансира превода или субтитрирането на подбраните материали,включени в изданието.

Повече информация и изпращане на формуляр: http://www.memoriamedia.net/index.php/submission