Успешно провеждане на семинар на тема ”Подготовка на номинации” в град Цетине, Черна гора, 7-11 март 2017г.

Копривщица получи официално сертификата за вписване сред културните наследства на ЮНЕСКО на церемония в Париж
24/02/2017
Фото изложба „60 години България в ЮНЕСКО“
24/03/2017

Успешно провеждане на семинар на тема ”Подготовка на номинации” в град Цетине, Черна гора, 7-11 март 2017г.

От 7 до 11 март 2017г.  в  гр. Цетине, Черна гора се проведе семинар на тема „Подготовка на номинации”. Обучението беше организирано от Регионалния Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Министерство на културата на Р Черна гора, и беше проведено от двамата обучители на ЮНЕСКО по програмата за усилване на капацитетите за опазване на нематериалното културно наследство – г-н Саша Сречкович (Сърбия) и г-н Николай Вуков (България).  Семинарът беше посветен на подготовката на кандидатури за списъците на ЮНЕСКО и включваше презентации по тази проблематика и практическа работа по изготвяне на кандидатури за елементи на нематериалното културно наследство.

Семинарът започна с представяне на участниците и информация за обхвата, основните теми и организация на обучението. Последва въведение  в Конвенцията на ЮНЕСКО за нематериалното  културно наследство, преглед на процедурите по подготовка на кандидатури и дискусии върху различни етапи от този процес. През втория ден акцентът беше поставен върху практически дейности по оценка на различни номинационни форми и групови дискусии за тяхната преработка и подобряване. На третия ден беше предвидена работа на терен в гр. Котор, където участниците проведоха практически наблюдения и обсъдиха съвместно резултатите от извършената работа. Последните два дни от семинара бяха посветени на детайлите около решенията за вписване на различните елементи в списъците на ЮНЕСКО, механизмите за международно сътрудничество и подпомагане, както и практически дейности по успешното завършване на подготовката на кандидатури за елементи на нематериалното културно наследство.