Фото изложба „60 години България в ЮНЕСКО“

Успешно провеждане на семинар на тема ”Подготовка на номинации” в град Цетине, Черна гора, 7-11 март 2017г.
14/03/2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София” (ПРЕКРАТЕНА)
11/04/2017

Фото изложба „60 години България в ЮНЕСКО“

България се присъединява към ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. Членство ни в най-голямата организация на ООН, Организацията за образование, наука и култура, е белязано с развитието на активен диалог и ползотворно сътрудничество, на споделени ценности за мир, хуманизъм и толерантност и с готовността на хората, а от там и на държавите, да работят заедно за цялостно духовно обогатяване на народите.
Наследник на древни цивилизации и култури, българският народ естествено възприема многообразието на културите като неотменно богатство на нашия свят. Със съзнанието за силата и стойността на своята древна история, културно многообразие и съхранена през вековете национална идентичност, през изминалите шест десетилетия България последователно и целенасочено даваше своя принос към мисията на ЮНЕСКО.
Гордост за България е избирането на г-жа Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. Национална гордост са и включените в световните листи на ЮНЕСКО, като паметници с изключителна световна стойност, български обекти на материалното и нематериалното ни културно наследство: Боянската църква, Ивановските скални църкви, Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Старият град на Несебър, Рилският манастир, Свещарската гробница; Национален парк „Пирин“, резерватът „Сребърна“, хорът на Бистришките баби, ритуалът „Нестинарство”, традицията на производство на „Чипровските килими”, традицията „Сурва”. Нашата цел е не само да открием това културно богатство за света, но и да го съхраним за бъдещите поколения.
Настоящата изложба представя една малка част от огромната работа и ангажираност на хиляди хора за изграждане на образа на България в ЮНЕСКО и пред света, за съграждане на мостове за диалог със средствата на културата, за споделяне на духовни ценности.