Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София” (ПРЕКРАТЕНА)

Фото изложба „60 години България в ЮНЕСКО“
24/03/2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.
11/04/2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ в град София обявява обществена поръчка за осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, когато разходите са за сметка на бюджета на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София.

Необходимите документи можете да свалите оттук:

Съобщение за прекратяване

Техническо предложение – Образец №2
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Техническа спецификация – Приложение №1
Ценово предложение – Образец №1
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 3
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите към обява
Проект на договор – Образец №11