Voices of culture and heritage/Гласовете на културата и на културното наследство

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”
13/04/2017
Ирина Бокова по случай Международния ден на джаза в Хавана: Празнуваме силата на джаза да изгражда мостове за мир и диалог
30/04/2017

Voices of culture and heritage/Гласовете на културата и на културното наследство

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО е една от организациите, избрани да участват в процеса Voices of Culture  – структуриран диалог между Европейската комисия и културния сектор (http://www.goethe.de/ins/be/prj/voc/enindex.htm). Регионалният център ще участва в комитета на заинтересованите страни, който ще подпомага Европейската комисия при осъществяването на Европейската година на културното наследство през 2018 на равнище ЕС и в структурирания диалог  „Умения, обучение и трансфер на знания: традиционно и нововъзникващо наследство“.

Voices of Culture  – структуриран диалог между Европейската комисия и културния сектор (http://www.goethe.de/ins/be/prj/voc/enindex.htm) предоставя рамка за дискусии между заинтересованите страни от гражданското общество на държавите от ЕС и Европейската Комисията по въпросите на културата. Инициативата има за цел да повиши капацитета на културния сектор за застъпничество в политическите дебати, относно културата на европейско равнище, като същевременно насърчава сътрудничеството между тях.

На заседанията в Брюксел Центърът ще бъде представен от Николай Вуков и Миглена Иванова.

Участието на Регионалния център в структурираните диалози ще насърчи дискусията относно опазването на нематериалното културно наследство на европейско равнище и ще подобри прилагането на Конвенцията от 2003 г.