Педстоящо провеждане на годишна среща на Общото събрание 16.05.2017 година на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Ирина Бокова по случай Международния ден на джаза в Хавана: Празнуваме силата на джаза да изгражда мостове за мир и диалог
30/04/2017
„Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“ Фото изложба, организирана от Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
16/05/2017

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство

в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Общото събрание ще се състои на 16.05.2017 г. от 10:00 часа в Хилтън Хотел София (град София).

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

16 май 2017 – София

 

Откриване на Общото събрание

 1. Приемане на дневния ред
 2. Приемане на нови членове на Общото събрание
 3. Обсъждане и приемане на основните документи на Центъра:
 • Годишен отчет за извършените дейности през 2016 г.
 • Финансов отчет за 2016 г.
 • Дългосрочна програма
 • Работен план за 2017 г. и 2018 г.
 • Бюджет за 2017 г. и 2018 г.
 1. Представяне на и.д. Изпълнителен директор и допълнителна информация за процедурата за избор на директор, съгласно решение на ОС от 2016 г.
 2. Представяне на настоящия състав на Изпълнителния съвет и избор на нови членове
 3. Избор на Председател на Общото събрание
 4. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание
 5. Разни