„Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“ Фото изложба, организирана от Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Педстоящо провеждане на годишна среща на Общото събрание 16.05.2017 година на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
02/05/2017
Проведена годишната сесия на Общото събрание на Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – 16 май 2017 г.
17/05/2017

Фото изложба

„Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“

Откриване 16 май 2017 г.

17:30 часа, „Софийското Ларго“ – под остъкления купол

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, с подкрепата на Министерствата на културата и музейните институции от  страните – членки на центъра, представя  уникални фотографии, запечатали образци на нематериалното културно наследство на страните от региона. В повече от петдесет фотографии са документирани  многообразни елементи на нематериалното културно наследство от региона, които показват ярки и разнообразни образци на народните обичаи, форми на изразяване, знания и умения, предмети, артефакти и социални практики, признати от общностите като тяхно културно наследство.

На 25 октомври 2010 г. в Париж е подписано Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за създаването в София ,Република България, на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (Център категория 2),  ратифицирано от Българския парламент на 16 март 2011 година.

На 20 февруари 2012 година, на тържествена церемония в София, Регионолния Център е официално открит от Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.

Съучредители на Регионалния Център са Министерството на културата на Република България, Министерство на външните работи на Република България и Българската академия на науките. Центърът се финансира целево от българската държава като за целта е създаден специален член в националния Закон за културно наследство.

За шестте години от своето съществуване Регионалният Център развива широка мрежа, като до момента общият брой на страните – членки е шестнадесет. Това са: Албания, Армения, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър,Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция,Украйна, Хърватия, Черна гора. За изминалия период тези държави са вписани над шестдесет елемента, включени в една или друга от трите категории на официалните листи на ЮНЕСКО  за нематериалното културно наследство:

  • Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството
  • Регистъра на ЮНЕСКО на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство.
  • Списък на ЮНЕСКО на нематериално културно наследство, което се нуждае от спешна помощ

Той е един от седемте световни центъра /Категория 2/ на ЮНЕСКО, чиято дейност е посветена на опазването на нематериалното културно наследство на човечеството.

Мисия на Регионалния център е да насърчава активното сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво. Да насърчава и осъществява на инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа, посредством обучения, обмен на добри практики и др.

Функциите на Центъра са да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното прилагане в югоизточния подрегион на Европа.  Да насърчава и координира проучването на практиките по опазването на елементите на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа, съгласно чл. 11, 12, 13 и 14 от Конвенцията от 2003 година на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Да организира курсове за обучение по определени теми, свързани с Конвенция 2003 на ЮНЕСКО и нейните оперативни насоки, политики за опазване на нематериалното културно наследство и други. Да разширява международното, регионално и субрегионално сътрудничество, чрез създаване на делови контакти с институции, работещи в областта на нематериалното културно наследство, с цел координиране на дейностите, обмен на информация и познания за опазването на нематериалното културно наследство  и популяризиране на добрите практики.

Изложбата е осъществена от екип на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, със съдействието на Столична община и Регионален Исторически Музей София.