Проведена годишната сесия на Общото събрание на Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – 16 май 2017 г.

„Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“ Фото изложба, организирана от Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
16/05/2017
КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ“, 16.06.2017 г., 11:00 ч.
07/06/2017

На 16 май 2017 година,  в град София се състоя годишната сесия на Общото събрание на Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Присъстваха представители на повечето страни – членки на Сдружението от Армения, Албания, Хърватия, Кипър, Грузия, Гърция, Черна

гора, Молдова, Румъния,Сърбия,Словения,Турция, Бивша Югославска Република Македония,както и представител на г-жа Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО. Присъстващите  участваха в приемането на годишния отчет за 2016 година, одобрение на

работния план за 2017 г. , както и избор на председател на Общото събрание . По време на тази сесия като страна – членка на Регионалния Център беше приета и още една държава Украйна.

С това броят на страните, част от голямото семейство на сдружението станаха шестнадесет. След края на работната сесия, участниците имаха възможността да посетят откриването на

фото изложбата „Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа “ , позиционирана в публичното пространство на „Софийското Ларго“. Изложбата е реализирана от Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна

Европа под егидата на ЮНЕСКО с подкрепата на представителите на страните-членки на сдружението – Министерства на културата и музейни институции от региона, както и на РИМ „София“.