КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ“, 16.06.2017 г., 11:00 ч.

Проведена годишната сесия на Общото събрание на Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – 16 май 2017 г.
17/05/2017
11-та годишна среща на експертната мрежа на Югоизточна Европа за нематериалното културно наследство
22/06/2017
КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ“

Корпус 1, зала 20
16.06.2017 г. / 11:00 ч./ НБУ
Организатори:
департамент „Антропология“
департамент „Политически науки“
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София

Водещи:
доц. д-р Ирена Бокова (НБУ), д-р Ирена Тодорова (РЦ / НБУ), Даниел Калчев (РЦ – директор), доц. д-р Соня Алексиева (НБУ), проф. д-р Николай Ненов (РИМ – Русе, директор), доц. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“, ръководител на катедра по етнология)

За първи път у нас се поставя въпросът за подготовка на кадри в сферата на нематериалното културно наследство. Инициативата е по линия на ЮНЕСКО – Париж и се осъществява съвместно с Регионалния център. Поканени са специалисти, които са в различни сфери и за първи път представят своите гледни точки към общ проблем – нематериалното културно наследство като облазователни програми, подготовка на кадри и тяхната реализация в музеи.

Участниците в дискусията са изследователи, преподаватели с утвърдено име, които представят образователните програми в различни университети, както и споделят опит от работа с кадри в сферата на нематериалното културно наследство.

д-р Ирена Тодорова, Регионален център за опазване на НКН в ЮЕ под егидата на ЮНЕСКО и НБУ

 

 

 

 ПРОГРАМА

Кръгла маса

 

Нов български университет

и

 Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство

в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София

Проблемите на нематериалното културно наследство

в образователните програми в българските университети

 

16 юни 2017 г.,  НБУ, зала 20, корпус 1

10.30 часа – 16.30 часа

10.00 – 10.30

Регистрация на участниците

10.30 – 13.00

Панел 1: Нематериалното културно наследство и образователните програми

10.30 – 10.45

Откриване

доц. д-р Васил Гарнизов, член на Председателския съвет, НБУ

д-р Кирил Аврамов, заместник-ректор на НБУ

Даниел Калчев, изпълнителен директор на Регионален център за опазване на НКН в ЮЕ под егидата на ЮНЕСКО

д-р Иван Начев, ръководител на департамент „Политически науки“, НБУ

д-р Ирена Тодорова, Регионален център за опазване на НКН в ЮЕ под егидата на ЮНЕСКО и НБУ

 

10.45 – 11.00

д-р Мирена Станева, Регионален център за опазване на НКН в ЮЕ под егидата на ЮНЕСКО

Представяне на дейностите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

11.00 – 11.20

доц. д-р Ирена Бокова, Нов български университет

За културното наследство и международните политики – теоретични и практически занимания

11.20 – 11.40

доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет

Образование и творчество в програмите по туризъм

11.40 – 12.00

доц. д-р Меглена Златкова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Нематериално културно наследство – обучение в и чрез проекти

12.00 – 12.30

Дискусия

12.30

Откриване на фото изложба посветена на НКН в Централна и Източна Европа „Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“

 

д-р Ирена Тодорова, Регионален център за опазване на НКН в ЮЕ под егидата на ЮНЕСКО и НБУ

Надежда Илиева, Регионален център за опазване на НКН в ЮЕ под егидата на ЮНЕСКО

12.45 – 14.00

Обяд в ресторант „Артес“ в двора на НБУ

14.00 – 16.30

Панел 2: Музеите – потребители на кадри в сферата на нематериалното културно наследство

14.00 – 14.20

проф. Вера Бонева, д.и.н., УНИБИТ

Lifelong learning за музейния специалист: мисията (не)възможна

14.20 – 14.40

проф. Николай Ненов, директор на РИМ – Русе

Наследство и музеи – необходимост от нови връзки

14.40 – 15.00

доц. д-р Мирелла Дечева, СУ „Св. Климент Охридски“

Динамика в развитието на взаимовръзките музей – етномузеология – университетско образование

15.20 – 15.40

доц. д-р Цвете Лазова, Нов български университет

Нестинарството: конструиране на древния му произход  и включването му в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

15.40 – 16.10

Дискусия

16.10 – 16.30

Заключителни бележки

доц. д-р Ирена Бокова, НБУ

Предварително заявили участие в дискусиите

проф. Валерия Фол, проф. Мила Сантова, доц. д-р Валентина Ганева – Райчева, гл. ас. д-р Ива Станоева,  гл. ас. д-р Радка Братанова, гл. ас. д-р Евгения Грънчарова, доц. д-р Джени Маджаров, доц. д-р Красимира Кръстанова, доц. д-р Ангел Янков, Грозделина Георгиева, доц. д-р Васил Гарнизов, гл. ас. д-р Стефания Темелкова, Кремена Цветкова и др.