11-та годишна среща на експертната мрежа на Югоизточна Европа за нематериалното културно наследство

КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ“, 16.06.2017 г., 11:00 ч.
07/06/2017
Международна научна конференция „Нематериалното културно наследство – приемственост между поколенията“
28/07/2017

Събития от ЮНЕСКО Венеция

11-та годишна среща на експертната мрежа на Югоизточна Европа за нематериалното културно наследство

Сараево 27 – 28 юни 2017

Eкспертната мрежа в областта на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа е създадена през 2007 г. с подкрепата на ЮНЕСКО, с цел да подпомогне изпълнението на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година в региона на Югоизточна Европа. До момента са проведени годишни срещи на мрежата в Арбанаси, България, юни 2007 г .; Сафранболу, Турция, май 2008 г .; Загреб, Хърватия, април 2009 г., Румъния, май 2010 г.; Белград, Сърбия, май 2011 г .; Атина, Гърция, май 2012 г .; София, България, май 2013 г .; Лимасол, Кипър, май 2014 г .; Венеция, Италия, юни 2015 г .; и в Супетар, Хърватия през юни 2016 г.

 

Тези срещи допринесоха за засилване на общото разбиране на възможностите и предизвикателствата, свързани със запазването на ICH като ключов фактор за запазване на културното разнообразие в Югоизточна Европа, както и за развитие на институционален и професионален капацитет в рамките на съответните национални органи, служещи като регионална платформа за споделяне на знания и добри практики.

 

По време на срещата през миналата година в Хърватия участниците се съгласиха да съсредоточат темите на годишната си среща през 2017 г. върху мобилизацията на ресурси, събирането на средства и развиване на партньорства за подобряване на финансовата устойчивост на опазването на нематериалното културно наследство.

 

Поканени са експерти като представители на министерствата на културата или на други органи на държавите – членки на Съвета на Министрите на културата на Югоизточна Европа – за засилване на културата за устойчиво развитие (CoMoCoSEE). Представителите са от Албания; Босна и Херцеговина; България, Хърватия; Гърция; Република Молдова; Румъния; Сърбия; Словения; Бивша югославска република Македония и Турция.

 

Експерти, представляващи съответните органи от Австрия, Кипър, Унгария, Италия и Малта, са поканени като наблюдатели.

В срещата ще участват международни експерти и служители на ЮНЕСКО.

 

 

Photo courtesy of © Museum of Republic of Srpska