Международна научна конференция „Нематериалното културно наследство – приемственост между поколенията“

11-та годишна среща на експертната мрежа на Югоизточна Европа за нематериалното културно наследство
22/06/2017
България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София
03/08/2017