България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София

Международна научна конференция „Нематериалното културно наследство – приемственост между поколенията“
28/07/2017
Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/
05/09/2017