България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София

Международна научна конференция „Нематериалното културно наследство – приемственост между поколенията“
28/07/2017
Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/
05/09/2017

България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между Правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София, като Център, категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

Подписването на ново споразумение ще допринесе за утвърждаване позицията на България като водеща страна в сферата на нематериалното културно наследство в региона, както и сред страните, подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. То ще допринесе за насърчаване на започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните –членки на Регионалния център от Югоизточна Европа.