Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/