Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/

България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София
03/08/2017
Семинар “Oбучение на обучители“ за европейския клон на мрежата на глобалните фасилитатори на ЮНЕСКО
11/09/2017

Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/

От 10 до 11 септември 2017 г. в град Шираз, Ислямска република Иран, ще се проведе Петата годишна координационна среща на центровете за категория 2 (C2C), които работят в областта на нематериалното културно наследство.

Регионалният изследователски център за опазване на нематериалното културно наследство в Западна и Централна Азия в Иран /Regional Research Centre for Safeguarding Intangible Cultural Heritage in West and Central Asia/ е домакин на срещата.  Ще бъдат дискутирани  редица важни въпроси, включително последните разработки  на  Конвенцията от 2003 г., посветена  на опазването на нематериалното културно наследство.  Ще бъде представени  програма и бюджет на организацията (документ 39 C / 5).

Другите точки от дневния ред включват обсъждане на работните методи и процеси между центровете от  Категория 2  на ЮНЕСКО, работата на терен, работните планове и възможните бъдещи дейности, предприети от центровете, както и планираните взаимодействия и сътрудничество  със Секретариата на ЮНЕСКО.

Срещата включва представители на домакините, секретариата на ЮНЕСКО, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, Международния център за обучение по нематериалното културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион (CRIHAP), Международния изследователски център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион (IRCI), Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на Латинска Америка (CRESPIAL) и Международния информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азия -Пацифичен регион (ICHCAP) –  /Regional Centre for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe, the International Training Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region, International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region , Regional Centre for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Latin America , International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region/.