Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/

България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София
03/08/2017
Семинар “Oбучение на обучители“ за европейския клон на мрежата на глобалните фасилитатори на ЮНЕСКО
11/09/2017