Семинар “Oбучение на обучители“ за европейския клон на мрежата на глобалните фасилитатори на ЮНЕСКО

Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/
05/09/2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Изработване на единна информационна платформа за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.
29/09/2017