Семинар “Oбучение на обучители“ за европейския клон на мрежата на глобалните фасилитатори на ЮНЕСКО

Пета годишна координационна среща на центровете от Категория 2 на ЮНЕСКО в областта нематериалното културно наследство /ICH/
05/09/2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Изработване на единна информационна платформа за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.
29/09/2017

The inscription on the parliament building means "Togetherness makes strength". That is a motto of the Bulgarian Parliament.

Семинар „Обучение на обучители“  за европейския клон на мрежата на глобалните фасилитатори

В контекста на глобалната програма за изграждане на капацитети за ефективно прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, семинарът има за цел  да разшири регионалния  клон на мрежата от фасилитатори  и да укрепи капацитета си за задоволяване на  нарастващите потребности в Европа, с подчертан акцент върху  източноевропейските страни. ЮНЕСКО организира семинара, благодарение на щедрата подкрепа на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София и средствата от Фонда за нематериално културно наследство.

Програмата и методологията на обучението  ще бъдат построени  според препоръките на неотдавнашната  среща аа стратегическо планиране, проведена в Банкок през март 2017 г., която  подчерта необходимостта от по-силен акцент върху укрепването на институционалния капацитет на национално равнище, развитието на национални мрежи от обучители и осмисляне на променящата се роля на фасилитаторите, която се разширява и развива –  от провеждане на обучителни семинари  до подготвяне на консултанти, действащи като медиатори  по всички въпроси, свързани с прилагането на Конвенцията.

Съответно, обучителният семинар в София ще: 1) анализира наученото досега от прилагането на глобалната програма на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет в Европа; 2) да засили знанията и компетенциите на участниците, които трябва да функционират като фасилитатори в мрежата; 3) осигурява практически опит, използвайки учебната програма на ЮНЕСКО за повишаване на капацитета, като ще включва и наскоро разработените материали и планове за опазване на нематериалното културно наследство.

 

https://ich.unesco.org/en/events/training-of-trainers-workshop-for-the-european-chapter-of-the-global-facilitators-network-00610