Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Изработване на единна информационна платформа за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.

Семинар “Oбучение на обучители“ за европейския клон на мрежата на глобалните фасилитатори на ЮНЕСКО
11/09/2017
Международен семинар „Нови технологии и нематериално културно наследство“ 12 октомври 2017 година, Етнографски музей, Белград
09/10/2017