Международна конференция „Визуализацията на нематериалното културно наследство“. Любляна – 19 и 20 октомври 2017 г., Словенски етнографски музей.

Международен семинар „Нови технологии и нематериално културно наследство“ 12 октомври 2017 година, Етнографски музей, Белград
09/10/2017
source: www.unesco.org
Два български елемента вече са част от „Паметта на света”
03/11/2017