Два български елемента вече са част от „Паметта на света”