Два български елемента вече са част от „Паметта на света”

Международна конференция „Визуализацията на нематериалното културно наследство“. Любляна – 19 и 20 октомври 2017 г., Словенски етнографски музей.
09/10/2017
На 14  ноември 2017 година в София отваря врати шестото издание на  Международния фестивал на етнографския филм
06/11/2017
source: www.unesco.org

source: www.unesco.org

Два български елемента вече са част от „Паметта на света”

Международният регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света” се обогати с 78 нови елементи от цял свят за периода 2016-2017 г. Сред тях са и предложението на България за Бориловият синодик, както и съвместното предложение на България и Великобритания за Четвероевангелието на цар Иван Александър.

Четвероевангелието се съхранява в Британската библиотека в Лондон – http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_39627

Пълният списък на елементите в Регистъра можете да видите на следната интернет страница:  https://en.unesco.org/programme/mow/register-2016-2017

 

 

Кандидатурите за включване в списъка се избират от Международен консултативен комитет, който заседава веднъж на две години, и се утвърждават от Генералния директор на ЮНЕСКО.

 

„Убедена съм, че Програмата „Паметта на света” трябва да се ръководи в своята работа от необходимостта да бъде съхранено документалното наследство и паметта в името на сегашните  и бъдещите поколения, в дух на диалог, международно сътрудничество и взаимно разбирателство, за да изградим мира в съзнанието на мъжете и жените”, заяви г-жа Ирина Бокова при официалното обявяване на новите елементи, включени в Международния регистър на програмата.

фотография: www.unesco.org