Два български елемента вече са част от „Паметта на света”

Международна конференция „Визуализацията на нематериалното културно наследство“. Любляна – 19 и 20 октомври 2017 г., Словенски етнографски музей.
09/10/2017
На 14  ноември 2017 година в София отваря врати шестото издание на  Международния фестивал на етнографския филм
06/11/2017