Втора координационна среща на ЮНЕСКО с институти и центрове от Категория 2 и представители на университетски катедри ЮНЕСКО за културния сектор. Централен офис на ЮНЕСКО, Париж 23-24 ноември 2017 година

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
20/11/2017
Номинацията за елемента „Мартеница“ е вписана в представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО
06/12/2017

Втора координационна среща на ЮНЕСКО с институти и центрове от Категория 2 и представители на университетски катедри ЮНЕСКО за културния сектор. Централен офис на ЮНЕСКО, Париж 23-24 ноември 2017 година

 

В периода 23-24 ноември 2017 година, в Париж се проведе среща, в която участваха представители на институти и центрове от Категория 2 и университетски катедри под егидата на ЮНЕСКО.

На срещата беше дискутирана ролята на културното наследство, неговото популяризиране и креативност като градивен компонент за устойчиво развитие. Участниците имаха възможност да обменят опит и добри практики за поддържане на ефективната работа на центровете от категория 2 и ЮНЕСКО катедрите за изграждане на капацитет  . Представители на сектор култура от Централата представиха полезна информация относно механизмите на функциониране, стратегии и дейности на този тип организации. Беше направена презентация на онлайн мрежата на Категория 2 центровете и ЮНЕСКО катедрите, чрез която може да се поддържа ефективна комуникация, полезен обмен на информация и партньорство, съгласно общата рамка за подпомагане приоритетите на ЮНЕСКО.