Номинацията за елемента „Мартеница“ е вписана в представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО

Втора координационна среща на ЮНЕСКО с институти и центрове от Категория 2 и представители на университетски катедри ЮНЕСКО за културния сектор. Централен офис на ЮНЕСКО, Париж 23-24 ноември 2017 година
28/11/2017
Народното читалище е вписано в регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО
08/12/2017

(06.12.2017)
Номинацията за елемента „Мартеница“ е вписана в представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО

 

По време на заседанието на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, което се провежда в Република Корея, мултинационалната номинация за елемента „Мартеница“ е вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството. Номинацията е мултинационална и вклучва България, Румъния, Молдова и България, Бивша югославска република Македония.

 

Културни практики, свързани с празнуването на 1-ви март

Мултинационална номинация:

България, Бивша югославска република Македония, Република Молдова и Румъния

Елемент,  вписан през 2017 г. (12.COM) в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството

Културните практики, свързани с отбелязването на датата 1 март, включват традиции, предавани от древни времена, за да бъде отпразнувано началото на пролетта. Основната практика се състои в изработването, подаряването и носенето на червена и бяла нишка, която се развързва, когато видим първото цъфнало дърво, първата пролетна лястовица или щъркел. Няколко други местни практики също са част от по-голямо пролетно тържество, като например действия за пречистване в Молдова. Смята се, че артефактът осигурява символична защита срещу опасности като капризно време, практиката гарантира безопасно преминаване през зимата към пролетта на лица, групи и общности. Всички членове на засегнатите общности участват, независимо от тяхната възраст, и практиката допринася за социалното сближаване, обмена между поколенията и взаимодействието с природата, насърчаване на разнообразието и творчеството. Неформалното образование е най-честият начин за предаване на практиките: в селските райони младите момичета се учат как да правят мартеници от по-възрастните жени, докато в градските райони учениците се обучават от своите учители и от занаятчии чрез неформално образование. Друг повод за предаване се предоставя от семинарите „Мартеница / Мартиника / Мартишор“, организирани от етнографски музеи. Така общностите участват активно в усилията за инвентаризация, изследване, документиране и популяризиране на елемента и се провеждат множество културни проекти, насочени към неговото опазване.

 

Изработката и носенето на мартеници има дълбоки корени в убежденията на цялото население в четирите страни вносителки на кандидатурата. И днес това се явява като една запазена и препредавана през поколенията традиция, която всички възприемат и продължават. Носенето и закичването с този символ е свързано с поверията за добруване, за здраве и късмет на всички.

В различните страни елементът носи следното име:

Mártenitsa (Мартеница) – в България

Martinki (Мартинки) – в Македония

Mărţişor – в Молдова

Mărţişor – в Румъния

Повече информация, както и самия формуляр, с който е кандидатствоно, можете да видите на следния адрес: https://ich.unesco.org/en/11b-representative-list-00939, както и на: https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practices-associated-to-the-1st-of-march-01287

 

 Тук може да намерите видео към номинацията:

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=53R1H9Z_UaM