Започва Европейската година на културното наследство 2018;  Европейски културен форум в Милано

Народното читалище е вписано в регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО
08/12/2017
Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,Любляна, Словения
18/01/2018