Започва Европейската година на културното наследство 2018;  Европейски културен форум в Милано

Народното читалище е вписано в регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО
08/12/2017
Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,Любляна, Словения
18/01/2018

Започва Европейската година на културното наследство 2018

Брюксел, 7 декември 2017 r.

По време на Европейския културен форум в Милано днес беше дадено началото на честванията на Европейска година на културното наследство 2018.

Европейската година на културното наследство ще постави акцент върху богатото културно наследство на Европа, подчертавайки неговата роля за насърчаване на споделено чувство за идентичност и изграждане на бъдещето на Европа

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, който днес официално постави началото на Европейската година на културното наследство, заяви: „Културното наследство е в основата на европейския начин на живот. То определя кои сме и създава чувство за принадлежност. Културното наследство включва не само литература, изкуство и предмети, но и занаяти, които научаваме, историите, които разказваме, храната, която ядем, и филмите, които гледаме. Необходимо е да ценим високо и да съхраним нашето културно наследство за следващите поколения. Тази година на чествания ще бъде чудесна възможност да насърчим хората, особено младите, да опознаят богатото културно многообразие на Европа, и да обърнат внимание на мястото, което това културно наследство заема в нашето ежедневие. То ни позволява да разберем миналото и да изградим нашето бъдеще.“

Участие в събитието днес взеха председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, естонският министър на културата Индрек Сар, представляващ естонското председателство на Съвета на ЕС, италианският министър на културата Дарио Франческини, председателят на комисията по култура и образование на Европейския парламент Петра Камереверт и 800 представители на културния сектор в ЕС и гражданското общество.

Целта на Европейската година на културното наследство е да се повиши осведомеността относно социалното и икономическо значение на културното наследство. Хиляди инициативи и прояви в цяла Европа ще предоставят възможност на гражданите от всички обществени слоеве да се включат в честванията. Целта е да се достигне до възможно най-голям брой хора, особено децата и младите хора, местните общности и хора, които рядко имат досег с културата, за насърчаване на чувство за споделеност.

Освен проекти и инициативи на държавите членки, общините и регионите в ЕС, ще бъдат осъществени и международни проекти, финансирани от ЕС. Комисията ще например организира заедно с държавите членки конференцията „Assises du Patrimoine“ като водещо събитие по време на Европейската година на културното наследство, за да се започне работа по дългосрочен план за действие на ЕС за култура и културно наследство. Тази инициатива е резултат от дискусиите на лидерите на ЕС в областта на образованието и културата на 17 ноември в Гьотеборг.

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, 8 от всеки 10 европейци смятат, че културното наследство е важно не само за тях лично, но също така и за тяхната общност, регион, държава и Европейския съюз като цяло. Мнозинството от хората се гордеят с културното наследство, независимо дали то се намира в собствения им регион или страна, или в друга европейска държава. Повече от 7 от всеки 10 европейци са съгласни също, че културното наследство може да подобри качеството им на живот. Проучването също така показва, че 9 от 10 европейци смятат, че материята за културното наследство трябва да се преподава и в училищата. Три четвърти от европейците смятат, че основно държавите членки и ЕС трябва да отделят повече средства за защита на културното наследство на Европа.

Контекст

От археологическите обекти до съвременната архитектура, от средновековните замъци до фолклорните традиции и изкуствата, културното наследство на Европа е в основата на общата памет и идентичност на европейските граждани. Културното наследство също така създава растеж и работни места в градовете и регионите и има централно значение за обмена на ЕС с останалата част на света. 7,8 милиона работни места в ЕС са косвено свързани с културното наследство (например в областта на туризма, преводите и сигурността). Над 300 000 души са заети в сектора на културното наследство на ЕС, а с 453 обекта в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО Европа е дом на почти половината от включените в списъка обекти.

Ето защо, и още повече във време, в което световните културни съкровища са застрашени или умишлено унищожавани в конфликтни зони, Комисията счете, че културното наследство заслужава да му бъде посветена европейска година през 2018 г. Решението на Съвета и Европейския парламент за определяне на 2018 г. за Европейска година на културното наследство беше прието на 17 май 2017 г., въз основа на предложение на Комисията от 30 август 2016 г.

Европейският културен форум, на който беше дадено началото на Европейската година на културното наследство, представлява водещо събитие, организирано на всеки две години от Европейската комисия. Форумът повишава видимостта на европейското културно сътрудничество, обединява ключови участници в сектора, прави преглед на изпълнението на Европейската програма за култура и насърчава дискусията за културните политики и инициативи в областта на културата на ЕС. Заедно с откриването на Европейската година на културното наследство 2018, на тазгодишния форум ще се обърне внимание на ролята на културата за преодоляване на европейските и световните предизвикателства, както и на приноса на културата и творчеството за местното и регионалното социално-икономическо развитие.

За повече информация