Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,Любляна, Словения

Започва Европейската година на културното наследство 2018;  Европейски културен форум в Милано
08/12/2017
Семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,  5-9 февруари 2018 година,  Днипро, Украйна
31/01/2018

Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,Любляна, Словения

 

Семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО

от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“, 22-26

януари,  Любляна, Словения

 

В изпълнение на работния план за 2017 година, Регионален Център за нематериално културно наследство, София, в партньорство с Министерство на културата на Словения ще проведе  семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериално културно наследство”.

 

Обучителния семинар за повишаване на капацитета на национални експерти

за прилагане на Конвенцията от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство, ще се проведе в рамките на 5 дни. На него ще бъдат

засегнати основни аспекти при прилагането на Конвенцията 2003 на

национално ниво, както и ще бъдат разгледани други две конвенции на

ЮНЕСКО (от 1972 и 2005 година), отделни казуси, изведени на базата на опита на Словения и локални тененции за развитие.