Семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,  5-9 февруари 2018 година,  Днипро, Украйна

Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,Любляна, Словения
18/01/2018
Нови вписвания в ЮНЕСКО от страните-членки на Регионалния център
27/02/2018

Семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,  5-ти до 9-ти февруари 2018 година,  Днипро, Украйна

 

В изпълнение на работния план за 2017 г., Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство, София съвместно с Център за развитие „Демокрация чрез култура“, Киев и департамент „Култура, малцинствени и религиозни въпроси“ на Днепропетровската областна държавна администрация ще проведе  семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство”.

Обучителният семинар има за цел повишаване на капацитета на национални експерти при прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство  от 2003 година. Събитието ще се проведе в рамките на 5 дни. Ще бъдат засегнати основните аспекти при прилагането на Конвенцията 2003 на национално ниво и ще бъдат разгледани другите конвенции на ЮНЕСКО (от 1972 и от 2005 година). В рамките на програмата ще бъдат дискутирани и отделни казуси, характерни за региона, в който се провежда обучението.