Нови вписвания в ЮНЕСКО от страните-членки на Регионалния център

Семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,  5-9 февруари 2018 година,  Днипро, Украйна
31/01/2018
VIII Азиатско-Европейска среща на министрите на културата (ASEM CMM8) в София
27/02/2018