Нови вписвания в ЮНЕСКО от страните-членки на Регионалния център

Семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство“,  5-9 февруари 2018 година,  Днипро, Украйна
31/01/2018
VIII Азиатско-Европейска среща на министрите на културата (ASEM CMM8) в София
27/02/2018

Страните-членки на Регионалния център вписаха 9 елемента на нематериалното културно наследство в ЮНЕСКО

Сесията на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (12.COM) се проведе в периода 4-9 декември 2017 г. в Република Корея. Новите вписани елементи на нематериално културно наследство в Листите на ЮНЕСКО от страните-членки на Регионалния център са общо 9 и са следните:

Списък на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ:

Начин на комуникация, който, чрез подсвиркване, имитира и формулира думи. Стръмният планински релеф е причината местното население да развие тази форма на общуване на дълги разстояния. Въпреки че местната общност е наясно с важността на тази практика, технологичното развитие и социално-икономическите промени довеждат до намаляване броя на практикуващите и на областите, в които се говори по този начин. Една от основните заплахи пред този елемент на НКН е използването на мобилни телефони.

Представителен списък на нематериалното културно наследство на човечеството:

  • Мултинационална кандидатура на България, Бивша югославска република Македония, Молдова, Румъния Културни практики, свързани с 1-ви март/ Cultural Practices Associated to the 1st of March

Основната практика се състои в изработването, подаряването и носенето на червена и бяла нишка, която, след като се види цъфнало дърво, лястовица или щъркел, се развързва и закача. Прието е разбирането, че чрез Мартеницатa /Martinka, Mărţişor/ се осигурява символична защита срещу лошото време и гарантира безопасното преминаване през зимата към пролетта. Всички общности, независимо от възрастта, участват в тази практика.

Според местните вярвания шумното звънене на камбани и потупване на дървени пръчки преследват всичко зло и кукерите носят щастие на хората, чиито домове посещават. Мъже, жени и деца участват активно във всички дейности, свързани с обичая. Oбикновено формират групи, а и се създават асоциации.

Кочари е традиционен танц, които се изпълнява в цяла Армения по време на празници, фестивали, семейни тържества и други социални чествания. Един от редките традиционни танци, чиято верига на предаване никога не е била прекъсвана.

Коло е традиционен колективен фолклорен танц, изпълняван от танцьори, които обикновено се движат в кръг и се държат с ръце надолу.

  • Босна и Херцеговина – Дърворезба от Кониц/ Konjic woodcarving

Дърворезбата е съставна част от културата на местната общност, измерение за красотата и уюта на домашния интериор, както и традиция, която създава чувство за общност и принадлежност.

  • Гърция – Ребетико/ Rebetiko

Ребетиковите песни съдържат безценни препратки към обичаите и традициите на определен начин на живот, но преди всичко тази практика е жива музикална традиция със силен символичен, идеологически и артистичен характер.

За отбелязване на този празник се извършват различни церемонии и ритуали, свързани с природата, които гарантират благополучието, плодородието и благоденствието на семейството и общността, защита на добитъка и земеделските култури за предстоящата година.

Програми, проекти и инициативи по опазване на нематериалното културно наследство:

В читалищата се извършват културни и образователни дейности, насочени към опазване на обичаите и традициите на българския народ. Те са създадени от самите общности и са отворени за всички, независимо от възрастта, пола, политическите и религиозните възгледи.

Източник: Сайт на ЮНЕСКО