VIII Азиатско-Европейска среща на министрите на културата (ASEM CMM8) в София

Нови вписвания в ЮНЕСКО от страните-членки на Регионалния център
27/02/2018
Честита Баба Марта!
01/03/2018

VIII Азиатско-Европейска среща на министрите на културата (ASEM CMM8) в София

VIII Азиатско-Европейска среща на министрите на културата (ASEM CMM8) ще се проведе в София на 1 и 2 март. Мотото на заседанието е „Ролята на културата във външните отношения: Пътят напред“.
Форумът, който ще бъде председателстван от министъра на културата Боил Банов, ще има две пленарни сесии. Дискусията ще бъде структурирана около два въпроса: Как културата допринася за засилване и укрепване на външните отношения на страните; Какви мерки биха могли да се предприемат на национално ниво с цел насърчаване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни за осигуряване на полезни взаимодействия в международните културни отношения.
На 1 март ще бъдат организирани три паралелни уъркшопа:
1. Подкрепа за културата като двигател за устойчиво социално и икономическо развитие;
2. Насърчаване на културата и на междукултурния диалог за мирни междуобщностни отношения;
3. Засилване на сътрудничеството в областта на културното наследство, в т.ч. и борбата с предотвратяване на нелегалния трафик на културни ценности.

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа ще участва в този панел и ще бъде представен от д-р Мирена Станева.

На втората пленарна сесия на 2 март ще бъдат представени изводите от уъркшоповете, а министрите ще приемат Финална декларация и ще бъде посочен следващият домакин на ASEM СММ9.

Форумът „Азия-Европа“ (AСEM) е инеррегионален форум за двустранни и многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигането на по-балансиран политически и икономически ред. Диалогът между членовете се основава на взаимно уважение и равнопоставеност и е фокусиран върху политически, икономически и социо-културни въпроси

За повече информация:
ЕУ2018БГ