Честита Баба Марта!

VIII Азиатско-Европейска среща на министрите на културата (ASEM CMM8) в София
27/02/2018
Кандидатствай до 15 март 2018 г. за BDC Discoveries
02/03/2018

Честита Баба Марта!

Културни практики, свързани с празнуването на 1-ви март

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството като мултинационална номинация на България, Бивша югославска република Македония, Република Молдова и Румъния.

Културните практики, свързани с отбелязването на датата 1 март, включват традиции, предавани от древни времена, за да бъде отпразнувано началото на пролетта. Основната практика се състои в изработването, подаряването и носенето на червена и бяла нишка, която се развързва, когато видим първото цъфнало дърво, първата пролетна лястовица или щъркел. Няколко други местни практики също са част от по-голямо пролетно тържество, като например действия за пречистване в Молдова. Смята се, че артефактът осигурява символична защита срещу опасности като капризно време, практиката гарантира безопасно преминаване през зимата към пролетта на лица, групи и общности. Всички членове на засегнатите общности участват, независимо от тяхната възраст, като практиката допринася за социалното сближаване, обмена на знания между поколенията и взаимодействието с природата и насърчаване на разнообразието и творческото мислене. Неформалното образование е най-честият начин за предаване на практиките: в селските райони младите момичета се учат как да правят мартеници от по-възрастните жени, докато в градските райони учениците се обучават от своите учители и от занаятчии чрез неформално образование. Друг повод за предаване се предоставя от семинарите „Мартеница / Мартиника / Мартишор“, организирани, най-често, от етнографските музеи. Така общностите участват активно в усилията за инвентаризация, изследване, документиране и популяризиране на елемента и се провеждат множество културни проекти и инициативи, насочени към неговото опазване.

Изработката и носенето на мартеници има дълбоки корени във вярванията, характерни за цялото население в четирите страни, вносителки на кандидатурата. И днес това се явява като една добре запазена и препредавана през поколенията традиция, която всички представители на обществото възприемат и продължават. Носенето и закичването с този символ е свързано с поверията за добруване, за здраве и късмет на всички.

В различните страни елементът носи следното име:

Mártenitsa (Мартеница) – в България

Martinki (Мартинки) – в БЮР Македония

Mărţişor – в Молдова

Mărţişor – в Румъния