Архаичният шопски двуглас принос към европейските културни ценности