Фотоизложба „Пътешествие из живите традиции: Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“

Научна конференция „Нематериалното културно наследство: самобитност, приемственост, опорочаване“
26/03/2018
Дни на нематериалното културно наследство
03/04/2018

От Андалусия до Ориента: среща на цивилизации и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО представят Фотоизложбата „Пътешествие из живите традиции: Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“.

Регионалният център с подкрепата на Министерствата на културата и музейните институции от страните – членки на центъра, представя повече от сто фотографии, документиращи различни елементи на нематериалното културно наследство от региона на Югоизточна Европа. Тези визуални свидетелства ни правят съпричастни в опазването на ярките и разнообразни образци на народните обичаи, словесни традиции, форми на изразяване, знания и умения и свързаните с тях предмети, артефакти и социални практики, признати от общностите като тяхно културно наследство.

Целта на настоящата фотоизложба е да покаже профилите на страните-членки в областта на нематериално културно наследство чрез едно пътешествие из техните живи традиции. Много от тях са обичаи и практики, които са резултат от срещите на различни цивилизации в региона през далечни исторически епохи. Общностите, групите и индивидите, които ги поддържат в днешно време, както и държавните политики, които подпомагат тяхното опазване, са тези мостове към съвременния облик на Европа и към нейното бъдеще като мултикултурен континент.