Фотоизложба „Пътешествие из живите традиции: Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“