Дни на нематериалното културно наследство

Фотоизложба „Пътешествие из живите традиции: Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа“
26/03/2018
Сборник „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“
04/04/2018