Сборник „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“

Дни на нематериалното културно наследство
03/04/2018
Международна лятна академия „Управление на исторически градски пейзажи“
23/04/2018

Сборник „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“

 

Излезе от печат сборник на английски език „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“, отпечатано в Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. Изданието представя доклади, представени по време на проведена на 3 декември 2016 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН кръгла маса,  организирана от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей в сътрудничество със Словенския етнографски музей, Любляна.

Издание само на английски език.

Съдържание:

Mila Santova

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Sofia

Intangible cultural heritage and museums – challenges and problems

Nikolay Nenov

Regional History Museum, Ruse

Do We Choose our Heritage?

Mirella Decheva

Sofia University, Department of Ethnology

Between the Desired and the Achievable:

Options for Displaying Cultural Heritage in Museum Exhibitions.

A Glance into the Past and Future of a Permanent Ethnographic Exhibition

Mirjam Gnezda Bogataj

The Idrija Municipal Museum, Idrija

Presenting of intangible cultural heritage in the Idrija Municipal Museum with emphasis on Idrija Mercury Mine hoisting machine

Miglena Ivanova

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Sofia

Alternative Possibilities for the Representation of Knowledge and Skills Related to the Production, Maintenance and Wearing of Local Clothes

Мarina Taktakishvili

National Agency for Cultural Heritage Preservation, Tbilisi

Intangible Cultural Heritage protection possibilities in the Museums of Georgia

Svetla Dimitrova, Rositsa Bineva

Ethnographic open-air museum – “ETAR”, Gabrovo

Good practices and problems in presenting the intangible cultural heritage in the Open-Air Ethnographic Museum “Etar”

Nadja Valentincic Furlan

The Slovene ethnographic museum, Ljubljana

The Slovene ethnographic museum, intangible cultural heritage and film