Информационна сесия в Централата на ЮНЕСКО

Международна лятна академия „Управление на исторически градски пейзажи“
23/04/2018
Отчет на ЮНЕСКО за 2017
23/04/2018

Информационна сесия в Централата на ЮНЕСКО

Информационната сесия за глобалната рамка на очакваните резултати за Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство се проведе на 20 април 2018 г. в зала ІІ в Централата на ЮНЕСКО.

Целта на тази среща беше да представи глобалната рамка и практическото й приложение в държавите-страни по Конвенция 2003, според решение на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство през 2017 (Решение 12. СОМ 9).

Изпълнителният директор на Регионалния Център, г-жа Ирена Тодорова и експерт от Центъра, Чаяна Истаткова участваха в срещата.

Презентация на Секретариата на Конвенция от 2003 г.: английски | френски

Информация за срещата на страницата на ЮНЕСКО