Международна лятна академия „Управление на исторически градски пейзажи“

Сборник „Между видимото и невидимото: нематериално културно наследство и музей“
04/04/2018
Информационна сесия в Централата на ЮНЕСКО
23/04/2018

Отворена покана за участие в Международната лятна академия „Управление на исторически градски пейзажи“

 

Европа Ностра Сърбия, Институт за защита на паметниците на културата Нови Сад и Факултет по спорт и туризъм Нови Сад, в партньорство със световното наследство на Единбург, Европа Ностра и Глобалната обсерватория за исторически градски пейзажи, канят млади професионалисти от цяла Европа да кандидатстват за участие в Международна лятна академия „Управление на исторически градски пейзажи“, която ще се проведе от 5 до 12 август 2018 г. в Петроварадин, Нови Сад, Сърбия.

Международната лятна академия по мениджмънт на исторически градски пейзажи ще разгледа предизвикателствата, сложностите и пътищата за развитие на управлението на исторически градски пейзажи по многостранен начин, съчетавайки теоретични лекции, практически семинари и обучение на място. От 5-12 август 2018 г. млади експерти ще работят на място в Петроварадин с някои от водещите експерти в областта на управлението на наследството, идващи от цяла Европа, както и ключови местни заинтересовани страни.

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2018 г.

Тук ще намерите:

Подробна покана за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Официална страница: europanostra.org