Нови формуляри на ЮНЕСКО за кандидатстване за 2020 г.

Отчет на ЮНЕСКО за 2017
23/04/2018
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване в България и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”
08/05/2018

Нови формуляри за кандидатстване за 2020 г.

На уебсайта на Конвенцията от 2003 г. Секретариатът е представил всички формуляри, които могат да бъдат използвани за кандидатури за Представителната и Спешна листа, за предложения за Регистъра на добрите практики, както и за различните видове международна помощ, искания за акредитация на НПО и за периодичното отчитане (2020 г.).

ЮНЕСКО уебсайт