Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване в България и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”

Нови формуляри на ЮНЕСКО за кандидатстване за 2020 г.
26/04/2018
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”
08/05/2018

Електронна преписка от 08.05.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 16.05.2018 г.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикувана на 08.05.2018 г.) – word-формат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (публикувана на 08.05.2018 г.) – последна с-ца (подпис и печат на Възложителя)

Заглавна страница на документация за обществена поръчка (публикувана на 08.05.2018 г.)

Документация за обществена поръчка – Word-формат (публикувана на 08.05.2018 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, УИН в РОП на АОП: 9075769 (публикувана на 08.05.2018 г.)

Разяснение 11.05.2018 г.

Съобщение 14.05.2018 г.

Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците с изх. № 42-4-104/ 25.05.2018 г. (публикувано на 25.05.2018 г.)

Договор