Годишна сесия на Общото събрание на Регионалния Център