Годишна сесия на Общото събрание на Регионалния Център

Дни на нематериалното културно наследство (обновена)
14/05/2018
Д-р Ирена Тодорова бе единодушно избрана за директор на Регионалния Център
23/05/2018

Общо събрание на Регионалния Център

 

Годишната сесия на Общото събрание на Сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ ще се проведе на 17 май от 09:00 ч. в хотел Новотел София.

В срещата участие ще вземат представители на всички 16 страни членки на Центъра, а именно: Албания, Армения, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър,Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Украйна, както и представители на ЮНЕСКО и на Изпълнителния съвет на Центъра.

Срещата ще премине при следния дневен ред:

Откриване на Общо събрание

  1. Приемане на дневния ред
  2. Доклад на Изпълнителния съвет във връзка с процедурата за избор на Изпълнителен Директор и одобряване на Изпълнителния Директор
  3. Обсъждане и приемане на основните документи на Центъра:

3.1. Годишен отчет за извършените дейности през 2017 г.

3.2. Финансов отчет за 2017 г.

3.3. Работен план за 2018 г.

3.4. Бюджет за 2018 г.

  1. Предложения за промени в Устава на Центъра
  2. Одобрение на процедурните правила за подбор на междуправителствени организации и международни неправителствени организации, които чрез свои представители могат да членуват в Общото събрание
  3. Одобрение на процедурните правила за подбор на университети, които да членуват, които чрез свои представители могат да членуват в Общото събрание
  4. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание;
  5. Разни
9-3
Aperture: 5.3
Camera: DMC-G80
Iso: 800
« на 168 »