Дни на нематериалното културно наследство (обновена)

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”
08/05/2018
Годишна сесия на Общото събрание на Регионалния Център
14/05/2018