Д-р Ирена Тодорова бе единодушно избрана за директор на Регионалния Център