Европейска година на културното наследство – заявете логото си при нас

Д-р Ирена Тодорова бе единодушно избрана за директор на Регионалния Център
23/05/2018
Семинар за повишаване на капацитета на национални експерти в Сараево
24/05/2018

Европейска година на културното наследство – заявете логото си при нас

Европейският парламент  и Съветът на ЕС обявиха 2018 година за Европейска година на културното наследство (ЕГКН 2018). Целта на годината е да насърчи споделянето и разбирането на европейското културно наследство като споделен ресурс, да се повиши вниманието към общата ни история и ценности и да се засили усещането за принадлежност към общо европейско пространство.

Слоганът на годината е „Нашето наследство: където миналото среща бъдещето“.

Европейската година на културното наследство ще обхване чрез редица инициативи на европейско, национално, регионално и местно ниво. В цяла Европа ще се реализират многобройни събития и чествания.

Проекти, които се реализират през 2018 година и поставят фокуса си върху европейското културно наследство могат да получат знака  на ЕГКН 2018 и да се присъединят към отбелязването на годината. Тъй като това е и нашата мисия Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО иска да насърчи своите партньори да заявят желание за получаване на логото.

Допълнителна информация относно предоставянето на знака на ЕГКН 2018 Знакът съдържа:

 • Знакът на годината може да бъде предоставен на инициативи, които се провеждат между 7 декември 2017 г. (официалното откриване на годината) и 31 декември 2018 г.  и допринасят на една или повече от целите на годината;
 • Знакът се състои от: лого та всички езици и пет различни цвята, слоган „Нашето наследство:където миналото среща бъдещето“ и хаштаг #EuropeForCulture

Моля, имайте предвид, че знакът се дава само на отделни проекти и не предполага финансов принос от страна на Регионалния център.

Знакът ЕГКН 2018  може да бъде даден  от:

 • Националния координатор във вашата страна – за всички проекти на национално, регионално и местно ниво
 • Европейската комисия – за всички проекти, финансирани от ЕС, чрез формуляр за кандидатстване
 • Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО като член на Европейския комитет на заинтересованите страни – 2018 г. за трансгранични проекти в областта на НКН.

Общи цели на Европейската година:

 • Културното наследство като ключов компонент на културното многообразие и междукултурния диалог
 • Приносът на културното наследство за икономическото развитие
 • Културното наследство като елемент на отношенията между ЕС трети държави

Специфични цели на Европейската година:

 • да насърчава подходи към културното наследство, които са ориентирани към хората, които са приобщаващи, насочени към бъдещето и са по-интегрирани и устойчиви;
 • да насърчава иновативни модели, свързани с концепцията за основано на участието управление на културното наследство;
 • да насърчава  дебата,  научните  изследвания  и обмена  на добри  практики  във връзка  с качеството  на консервацията,  опазването,  иновативното  повторно  използване  и популяризирането  на културното  наследство;
 • максимално разширяване на достъпа до културно наследство за всички;
 • да допринесе за нови изследвания и иновации в областта на културното наследство; статистика
 • да насърчава  полезните  взаимодействия  между  културното  наследство  и политиките  за околната  среда
 • да насърчава  регионалните  и местните  стратегии  за развитие, както и за културен туризъм, с включване на културното наследство като ресурс за развитие,
 • да поощрява развитието на специфични умения и трансфера на знания в областта на културното наследство;
 • да утвърждава ролята на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации
 • да разширява познанията за стойността на наследството чрез образование и учене през целия живот;
 • да утвърждава ролята на културното наследство като фактор за междукултурен диалог, за помирение след и предотвратяване на конфликти;
 • да насърчава изследванията и иновациите във връзка с културното наследство;
 • да насърчава полезните взаимодействия при предотвратяване на незаконния трафик на културни ценности;
 • да насочи внимание върху събития през 2018 г., които имат символично значение за историята и културното наследство на Европа.

Можете да заявите желание за получаване на логото към Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, ако осъществявате трансгранична инициатива в областта на нематериалното културно наследство.

За повече информация, моля свържете се с нас на адрес office@unesco-centerbg.org

Надяваме се, че споделяте нашия ентусиазъм към ЕГКН 2018  и разчитаме на вашето участие и подкрепа, за да я направим успешна!