Среща на върха за Европейското културно наследство в Берлин

Създаване на университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство
28/05/2018
„Преоткриване на наследства“: кръгла маса и мобилна изложба
01/06/2018