Създаване на университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство