Създаване на университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство

Семинар за повишаване на капацитета на национални експерти в Сараево
24/05/2018
Среща на върха за Европейското културно наследство в Берлин
28/05/2018

Създаване на университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство

 

Първата среща на представители от университетите в държавите членки на Регионалния център, по време на която ще бъде създадена Университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство, ще се състои в началото на месец юни т.г. Целта е университетите от региона на Югоизточна Европа да обменят своя опит и добри практики в преподаването и ученето на всички аспекти, свързани с нематериалното културно наследство и най-вече с негово съхраняване в условията на динамично променящия се свят. Дискусиите и обсъжданията по време на първата среща ще се базират на резултатите от предварително разпратената анкетна карта до университети от региона, които дават конкретна информация за създаването и функционирането на учебни програми във висшите училища съобразно националния им контекст. Участниците в срещата ще се позоват и на заключенията на ЮНЕСКО за важната роля на университетите в обучението на бъдещите ръководители в национален и международен план, които ще взимат решения относно опазването на нематериалното културно наследство. Ще бъде дискутиран и фактът, че повечето университети се фокусират върху преподаването в областта на материалното културно наследство за сметка на нематериалното, което за момента е по-скоро част от различни дисциплини, като антропология, околна среда, туризъм и др., отколкото самостоятелна университетска програма.

Очаквайте програмата скоро!

 

1-71
Aperture: 5.8
Camera: DMC-G80
Iso: 1600
« на 119 »