Създаване на университетска мрежа за опазване на нематериалното културно наследство

Семинар за повишаване на капацитета на национални експерти в Сараево
24/05/2018
Среща на върха за Европейското културно наследство в Берлин
28/05/2018