„Преоткриване на наследства“: кръгла маса и мобилна изложба

Среща на върха за Европейското културно наследство в Берлин
28/05/2018
Откриване на процедура за подбор на университети за членство в Общото събрание
19/06/2018

„Преоткриване на наследства“: кръгла маса и мобилна изложба

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО подкрепя провеждането на втора кръгла маса на тема „Университетът среща музея: нематериалното културно наследство и неговото презентиране и експониране (разкази в предмети, сайтове, плакати, дипляни, интерактивни игри….)“ на 5 юни 2018 г. в Нов Български Университет. Дискусиите ще разгледат университета и музея – субекти на общи дейности,  като целта е да дискутират, да споделят и да изграждат общи концепции. Кръглата маса се организира със съдействието на ПУ„Паисий Хилендарски“, РИМ гр. Русе, РЕМ гр. Пловдив.

Регионалният Център също така подкрепя и мобилната изложба „Преоткриване на наследства“, която е съвместна проява на студенти и преподаватели от НБУ и представят нов поглед към културните наследства: фотографии, проекти експозиционен дизайн, визуални материали и архитектурно наследство. Откриването на изложбата ще бъде на 5 юни 2018 г. от 19:00 ч. в Галерия „Сан Стефано“ 22.