Откриване на процедура за подбора на междуправителствени и международни НПО за членство в Общото събрание