Университетска мрежа за нематериално културно наследство

Откриване на процедура за подбора на междуправителствени и международни НПО за членство в Общото събрание
19/06/2018
Фестивал Балканска палитра в София
04/07/2018

Университетската мрежа за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа вече е факт.

На 8 юни в София се проведе първата учредителна среща, а Регионален център- София, UNESCO бе неин домакин.

Представители на университети от 10 държави, сред които Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, БЮР Македония, Молдова, Хърватска и Украйна, се обединиха зад идеята за синхронизиране на университетските си програми в областта, като предстои да се въведе и академичен обмен на преподаватели и студенти между отделни университети с цел обмяна на добри практики.

Като мост за сътрудничеството между изследователи и преподаватели ще бъде създадена онлайн платформа с непрекъснато актуализираща се информация.

Веднъж годишно Университетската мрежа ще заседава на ротационен принцип.

Културното ни многообразие е богатство. Да го опазим заедно!

1-66
Aperture: 6.3
Camera: DMC-G80
Iso: 3200
« на 119 »