Откриване на процедура за подбор на университети за членство в Общото събрание