Форум за представяне на проекти и създаване на документални филми в областта на нематериалното културно наследство

Финална инициатива на проекта „Дни на нематериалното културно наследство“
19/07/2018
Бюлетин на Регионалния Център
21/08/2018

Filming ICH

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Международен фестивал на етноложкия филм, Белград и Балкански Документален Център Ви канят да кандидатствате за участие в първото издание на професионалния форум за документално кино, посветено на нематериалното културно наследствоFilming ICH.

Целта на Filming ICH е да представя и подкрепя документални проекти във всеки етап на тяхното производство, които се занимават с теми, свързани с нематериалното културно наследство /НКН/. Участниците могат да бъдат режисьори, етнолози или антрополози, които работят и развиват проекти за документални филми, свързани с НКН.

В Белград, по време на Международния фестивал на етноложкия филм в рамките на два работни дни, избраните участници ще работят с професионалисти от филмовата индустрия за оформяне на своите проекти и тяхното представяне пред международно жури. Най-добрите от тях ще бъдат наградени с почетен плакет и автоматична селекция за участие в една от обучителните програми, ежегодно организирани от Балканския Документален Център.

Filming ICH е инициатива, която ще подкрепи режисьорите, работещи по теми, свързани с нематериалното културно наследство и ще насърчи създаването на документални филми, които ще станат модерен инструмент в работата по опазване на културното наследство, ще изследват и популяризират неговите функции и ще насърчават препредаването и пресъздаването на традициите, обичаите и ритуалите.

Нашата цел е да изградим форум, в който режисьори и експерти по НКН да имат възможност да работят заедно за създаването на документални филми, разкриващи света на нематериалното културно наследство.

Фокусът на събитието е върху региона на Югоизточна Европа. Поканата е отворена за участници от следните държави: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Грузия, Гърция, Бивша Югославска Република Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия, Словения, Румъния, Турция, Украйна.

Пет проекта ще бъдат селектирани за участие във форума.

За кандидатстване, моля, попълнете нашата регистрационна форма: https://goo.gl/forms/sALs5qrywJwE7xpx2

Изпратете всички допълнителни документи на адрес: email@bdcwebsite.com

Краен срок за представяне: 15 септември 2018 г.

Дати на събитието: 11-13 октомври

Място на провеждане: Белград, Сърбия , в рамките на Международния фестивал на етноложкия филм.

Участието не пердвижда такса за участие. За всеки от селектираните проекти организаторите поемат настаняване и изхранване на екип от двама души за периода на обучението в Белград. Пътните разходи са за сметка на участниците.

Работният семинар се провежда изцяло на английски език и владеенето на писмен и говорим английски език е задължително условие.

За повече информация: https://www.unesco-centerbg.org/en/; www.bdcwebsite.com; http://www.etnofilm.org

Бихме искали да ви поканим на нашата Facebook page и уеб база данни web data base на Balkan documentary sector.

Очакваме вашите предложения!

 

#EuropeForCulture

Това събитие е част от инициативите, посветени на Европейската година на културното наследство.