Обучение на обучители от европейския клон на мрежата на ЮНЕСКО