Обучение на обучители от европейския клон на мрежата на ЮНЕСКО

Бюлетин на Регионалния Център
21/08/2018
Филмиране на НКН 2018, Белград
05/10/2018

Обучение на обучители от европейския клон на мрежата на ЮНЕСКО

 

За втора поредна година Регионалният център на ЮНЕСКО в София подкрепя провеждането на обучение на обучители от европейския клон на мрежата на ЮНЕСКО. То е съвместна организация на Центъра и Отдела за нематериално културно наследство (ЮНЕСКО).

Това мащабно събитие ще събере в София над 30 международни експерти, които провеждат обучения по теми, свързани с нематериалното културно наследство, както и представители на ЮНЕСКО и на Регионалното бюро за наука и култура във Венеция.

Обучението стартира на 17 септември и ще продължи 4 работни дни.

Фокусът на обучението тази година е да засили капацитета на експертите за предоставяне на ефективна подкрепа на политики за прилагане на Конвенцията от 2003 година, както и да се обсъди Цялостната рамка на резултатите по същата Конвенция и периодичното отчитане.

Информация на сайта на ЮНЕСКО

Обучение на обучители през 2017 г.

Документи за семинара:

Списък с участници

Програма