Статия „Съвременна правна рамкa на нематериалното културно наследство“ на проф.д.н.Иван Кабаков

Филмиране на НКН 2018, Белград
05/10/2018
12-та годишна среща на експертите по нематериалното културно наследство от Югоизточна Европа
08/11/2018

В рамките на проекта „Дни на нематериалното културно наследство“, разлизиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство със Столична библиотека, Регионалният Център проведе на 12 април 2018 г. кръгла маса на тема „Съвременна правна рамкa на нематериалното културно наследство“. 

Тук може да прочетете статия на проф.д.н. Иван Кабаков по темата: Съвременна правна рамka на нематериалното kултурно наследство: проблемът за персонифиkацията на общността /проф. д.н. Иван Kабаkов/ , която очертава основните аспекти по проблематиката в резултат на дискусиите по време на кръглата маса.