Статия „Съвременна правна рамкa на нематериалното културно наследство“ на проф.д.н.Иван Кабаков

Филмиране на НКН 2018, Белград
05/10/2018
12-та годишна среща на експертите по нематериалното културно наследство от Югоизточна Европа
08/11/2018