Изложба „Нематериалното културно наследство на Словения“

Празничен концерт, посветен на Деня на народните будители
08/11/2018
Нематериалното културно наследство – между образователни програми, общуване и интерактивно споделяне
08/11/2018

Нематериалното културно наследство на Словения

Ръчно производство на хартия и приготвяне на белокрайнска погача са само част от елементите на нематериалното културно наследство на Словения, представено в изложба на Етнографския музей на страната.

Мобилната експозиция гостува в София от 20 до 27 ноември. Изложбата ще бъде в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“. Тя съдържа повече от 50 фотографии, които документират обичаи, знания и умения, предмети, артефакти и социални практики.

Словения ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство през 2008 г. Главната институция, отговаряща за опазване на нематериалното културно наследство на страната, е Словенският етнографски музей, който от 2011 г. насам изпълнява ролята на Национален координатор. От 2008 г. се попълва и Регистър на нематериалното културно наследство, воден от Министерството на културата. Към края на 2017 г. в него се съдържат 61 елемента, от които 10 са обявени за нематериално културно наследство от национално значение, а 2 са вписани в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.

Изложбата се организира от Областна администрация Област София с подкрепата на Регионален център-София, ЮНЕСКО и Столична община.